Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Trygghet, säkerhet och kris

Vi finns här för dig! Älvdalens kommun arbetar på flera olika sätt för att du ska kunna vara trygg i ditt hem och i hela kommunen.