Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Trygghet, säkerhet och kris

Vi finns här för dig! Älvdalens kommun arbetar på flera olika sätt för att du ska kunna vara trygg i ditt hem och i hela kommunen.