Investeringsstöd för fiber i Åsens by

Älvdalens kommun arbetar för att erbjuda fiber till så stor del av kommunen som möjligt. Framdragningen av fiber har finansierats på olika sätt. I Åsens by finansieras fibernätet av EU-pengar.

Fiberkablar i mark

Älvdalens kommun har sökt och beviljats pengar från EUs landsbygds­program, LBP för projektet 2015-313 Åsens fiber. Syftet med projektet är att planera och genomföra arbetet med att ansluta boende i Åsens by till kommunens fibernät.

Målet med fibersatsningen är att den ska vara samhällsekonomiskt lönsam under ett långt tidsperspektiv, vilket innebär att den ska bidra till

EU-flagga
  • ökad tillgänglighet
  • ökad kunskapsnivå
  • ökad produktivitet
  • att invånare stannar kvar i kommunen
  • att personer och företag väljer att flytta till kommunen.
Senast uppdaterad: 2 november 2020