Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en långvarig funktionsnedsättning och som har svårt att resa med den vanliga kollektivtrafiken.

För att få resa med färdtjänst behöver du ett särskilt tillstånd. Tillståndet söker du hos Dalatrafik och Region Dalarna, som på uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar för färdtjänsten inom Dalarnas

Beställ färdtjänst

Du som redan har beviljats färdtjänst bokar din resa dygnet runt hos Dalatrafiks Beställningscentral genom att ringa 0774-44 00 00 eller mejla till bokning@dalatrafik.se.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019