Sjukresor

En sjukresa är den resa du gör mellan ditt hem och din vårdcentral, tandvård eller sjukhus. Du som är skriven i Dalarnas län kan ansöka om ersättning för dina sjukresor i efterhand. 

Du ansöker om ersättning för din sjukresa genom att fylla i den blankett du får på vårdcentralen eller sjukhuset i samband med ditt vårdbesök. När du ansöker om ersättning ska du alltid bifoga patientkvitto eller något som styrker ditt vårdbesök och dina originalbiljetter från buss- eller tågresan.

Din ansökan om ersättning för sjukresor skickar du till:

Dalatrafik, Trafikadministration, Sjukresor, Box 833, 781 28 Borlänge.

Senast uppdaterad: 28 juni 2024