Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Sjukresor

En sjukresa är den resa du gör mellan ditt hem och din vårdcentral, tandvård eller sjukhus. Du som är skriven i Dalarnas län kan ansöka om ersättning för dina sjukresor hos Dalatrafik.  

Du ansöker om ersättning för din sjukresa genom att fylla i den blankett du får på vårdcentralen eller sjukhuset i samband med ditt vårdbesök. När du ansöker om ersättning ska du alltid bifoga patientkvitto eller något som styrker ditt vårdbesök och dina originalbiljetter från buss- eller tågresan.

Din ansökan om ersättning för sjukresor skickar du till:

Dalatrafik, Trafikadministration, Sjukresor, Box 833, 781 28 Borlänge.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019