Snöskottning och sandning

Vem som sköter snöröjning och sandning av vägar och gator inom Älvdalens kommun beror på vem som är väghållare eller ansvarig fastighetsägare. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om snöröjning och sandning.

Frågor och svar om kommunens snöskottning och sandning

Det är många som hör av sig till kommunen med frågor om snöröjning och sandning. Här kan du läsa svaren på några av de vanligaste frågorna.

Plogbilarna kallas inte ut automatiskt när det börjar snöa, utan enligt bestämda startkriterier.
Kommunens huvud- och bussgator samt gångvägar plogas i första hand. De mindre lokalgatorna blir röjda från snö senare.
Det kan dröja innan plogbilen kommer till just din gata, men vi arbetar så fort vi kan enligt den prioriteringsordning som gäller.

I de flesta fall är det du som fastighetsägare som ansvarar för att ta bort snö och is på gångvägen utanför ditt hus. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute på gatan. Det är också fastighetsägarens ansvar att snabbt sanda trottoaren vid halka, liksom att sedan sopa upp och ta bort sand från trottoaren.

På de ställen där kommunen är fastighetsägare är det kommunens ansvar, annars inte.

När plogbilarna snöröjer gator och vägar ska de i möjligaste mån hålla infarter rena från snö. Snösträngar/plogvallar kan ändå uppstå, och det är du som fastighetsägare eller villaägare som ansvarar för att ta bort dessa utanför ditt hus.

Som fastighetsägare är det din skyldighet att ta hand om snön som finns på din tomt.

Du får inte lägga ut snön på gatan eller framför plogvall utan kan kontakta privat tjänsteföretag som mot betalning utför snöbortforslingen.

Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade så att de inte är ett hinder för snöröjningen eller de som passerar. Skotta bort snön och sanda gärna runt postlådan och sopkärlet.

Du kan läsa mer om placering av kärl på sidan Älvdalen Hämtschema avfall Länk till annan webbplats. på Nodavas webbplats.

Det gör du som fastighetsägare. Det är ditt ansvar att så snabbt som möjligt ta bort snö och is som kan rasa ned från tak och byggnader och skada någon. En varningsskylt eller avspärrning räcker inte, den farliga snön eller isen måste tas bort direkt. Det ligger också på ditt ansvar att sedan skyffla undan snön från gatan eller trottoaren.

Det händer ibland att våra fordon och maskiner orsakar skador på staket, häckar eller postlådor vid snöröjning. Skulle något sådant inträffa ska du omgående göra anmälan till kommunen.

Tänk på att plogningen ska kunna ske på gatans hela bredd och att området mellan gatan och din tomtgräns är avsett för snöupplag för kommunens snöröjningsfordon. Kommunen ersätter inte föremål som du har placerat utanför din tomtgräns.

I flera byar inom kommunen finns det sandtag där du som privatperson har möjlighet att hämta sand för att kunna sanda din egen tomt. Tänk på att inte ta mer sand än du behöver, ungefär två hinkar åt gången kan vara en riktlinje.

Du kan också hämta sand på någon av de sandtag som kommunen ansvarar för

  • Idre - Byvägen 17, bakom brandstationen i Idre. Tillgängligt dygnet runt.
  • Särna - Vägverksvägen 8, vid PeRo i Särna. Kör in genom grindarna och sväng därefter direkt till vänster. Öppet vardagar klockan 07.00‑18.00.
  • Älvdalen - Brotvägen 5, bakom Norra Dalarnas Fastighetsbolag AB. Tillgängligt dygnet runt.

Efter vintern ska kommunens vägar och trottoarer sopas rena från sand och grus. Vintersäsongens grus städas vanligtvis bort senast den 31 maj varje år.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024