Information om coronaviruset
Tacka ja till vaccin och håll avstånd – nu kan vi stoppa pandemin!

Gator

Här hittar du information om gator och vägar inom Älvdalens kommun. I många fall ansvarar kommunen för belysning, framkomlighet och adressättning, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller andra aktörer.