Cykling

Att cykla är ett fantastiskt sätt att ta sig ut i naturen. Här i Älvdalens kommun finns det milslånga grusvägar att färdas på, men även många stigar och leder för dig som vill ha en större utmaning.

Två cyklister tar en paus i skogen.

Uppmärkta cykelleder

Uppmärkta leder finns på samtliga tre orter i kommunen, Älvdalen, Särna och Idre.

Allemansrätten

Allemansrätten innebär att alla kan röra sig fritt i den svenska naturen - vi har alla rätt till naturen. Det gäller också privatägd mark. Men med rättigheter kommer skyldigheter. Du får inte cykla på områden där det är risk för att skada marken. Undvik att cykla på planteringar, gräsmattor och över åkermark med växande gröda.

Huvudregeln för att nyttja allemansrätten är "Inte störa - inte förstöra". Du använder allemansrätten genom att ta ansvar för djur, natur och markägare.

Senast uppdaterad: 12 april 2024