Lägerplatser

I Älvdalens kommun finns det möjlighet att campa med naturen som närmaste granne. Längs en sträcka på cirka 20 mil finns det 38 lägerplatser med möjlighet att tälta, ställa upp din husvagn eller husbil.

Campingplats Österdalälven Lokarakan norra på hösten.

Längs Österdalälven, Storån och nedre Sörälven finns det iordningställda lägerplatser med tillgång till utedass och slogbod med eldstad. Utöver den hänsyn som gäller enligt allemansrätten gäller även följande:

  • Sopor läggs i soptunnor
  • Visa hänsyn till andra gäster på lägerplatsen
  • Håll hundar kopplade
  • Elda endast i befintlig eldstad. Om brand skulle uppstå är du som privatperson ansvarig
  • Parkera så att övrig trafik inte hindras
  • Lämna området som du vill finna det
  • Lägerplatsernas avgift betalas kontant i automat eller via swish. Kvittot fäster du synligt på fordon eller tält.
  • Övernattning i slogbodarna är inte tillåten.

Karta över lägerplatserna i Älvdalen , 2.6 MB.
Karta över lägerplatserna i Särna och Idre , 1 MB.

Pris

60 kronor per dygn eller 300 kronor per vecka. Avgiften betalas kontant i automaten som finns på plats eller via swish. Kvittot fäster du synligt på fordon eller tält.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023