Stöd, bidrag och stipendier

Här presenteras de bidrag, stöd och stipendier som kommunen erbjuder inom området kultur. Vill du nominera pristagare till kulturpriset och språkpriset Övdalsbyönn? Här kan du läsa hur du går till väga.

Dags att nominera pristagare till kulturpriset och till Övdalsbyönn

Mellan 1 februari och 31 mars kan du lämna förslag på vem eller vilka du tycker

 • ska få ta emot kulturpriset
 • ska få ta emot språkpriset Övdalsbyönn

Älvdalens kommun delar varje år ut ett kulturpris på 10 000 till den eller de som utmärkt sig inom kulturområdet och där resultatet varit till nytta för medborgarna och kommunen i stort. För att ta emot kulturpriset måste personen eller personerna bo eller ha anknytning till Älvdalens kommun.

Kulturpriset delas ut till en eller flera personer som gjort betydande arbete inom exempelvis

 • dans
 • film
 • folkbildning
 • forskning
 • hembygdsvård och hembygdsutveckling
 • konst
 • konsthantverk
 • kulturminnesvård
 • litteratur
 • musik
 • teater
 • annan betydande kulturell verksamhet.

Vem nominerar och utser årets kulturpristagare?

Du är välkommen att lämna in ditt förslag på vem du tycker ska få årets kulturpris. Det är sedan kommunstyrelsen som utser kulturpristagare utifrån de förslag som kommit in.

Hur och när lämnar jag in mitt förslag?

Skicka in ditt förslag via post eller e-post till Älvdalens kommun.
Skriv namn på den du vill nominera och lämna en motivering till varför personen eller personerna bör få priset.
Du kan varje år lämna in din nominering från 1 februari till 31 mars.

Tidigare pristagare

Här kan du läsa tidigare pristagare av kulturpriset.

Övdalsbyönn som betyder älvdalsbjörn är ett språkpris som delas ut en gång per år. Syftet är att belöna och stödja den eller de som arbetar aktivt för att främja, utveckla och bevara det älvdalska språket. Priset vill även framhålla goda exempel där man genom ett praktiskt arbete medverkar till att älvdalskan förblir ett levande språk. Priset består av 10 000 kronor och är finansierat av Coop Mitt och administreras av Älvdalens kommun.

Vem nominerar och utser årets pristagare?

Du är välkommen att nominera den du tycker ska få årets språkpris. En jury bestående av representanter från Coop Mitt, Älvdalens kommun och föreningen Ulum Dalska utser pristagare utifrån de förslag som kommit in.

Hur och när lämnar jag in mitt förslag?

Skicka in ditt förslag via post eller e-post till Älvdalens kommun.
Skriv namn på den du vill nominera och lämna en motivering till varför personen eller personerna bör få priset.
Du kan varje år lämna in din nominering från 1 februari till 31 mars.

Varför ett språkpris?

Språkpriset Övdalsbyönn instiftades av Älvdalens kommun efter att Björn Rehnström, tidigare medarbetare på Mora Tidning i 37 år, fått kommunens Kulturpris 2006.

Björn vägrade att ta emot pengarna, men inte diplomet och äran, och önskade att de i stället skulle bli en grundplåt till ett speciellt pris som riktade sig till personer som gjort något särskilt för älvdalskan.

I enlighet med detta instiftade kommunen detta pris, som sedan dess delats ut varje år, med något undantag. Sedan 2011 har Coop Konsum och senare Coop Mitt finansierat priset.

Tidigare pristagare

Här kan du läsa tidigare pristagare av Övdalsbyönn.

Musikskolans KOMPisar är en stödförening för den kommunala musikskolan. De delar varje år ut stipendier till elever i Musikskolan som flitigt deltar i Musikskolans verksamhet, som visar engagemang och som är ett föredöme för andra elever. Stipendiet kan inte sökas utan beslutas av Musikskolans KOMPisars styrelse. Mer information kan du läsa på Musikskolans KOMPisar hemsida. Länk till annan webbplats.

Det finns en mängd sökbara bidrag och stipendier. Här nedan ett urval av några organisationer som du kan ansöka om bidrag från.

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Du kan läsa mer på Allmänna arvsfondens hemsida. Länk till annan webbplats.

Kulturrådet

Kulturrådet har som en av sina viktigaste uppgifter att främja konst- och kulturverksamheter i hela landet. Du kan läsa mer på Kulturrådets hemsida Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en databas Länk till annan webbplats. där man kan se stipendier som finns i Sverige och i din kommun.

Språkstipendiet genom Ulum dalska och Älvdalens besparingsskog.

Föreningen Ulum Dalska och Älvdalens Besparingsskog har ett språkstipendium som kan sökas av elever i årskurs 3, 6 och 9. Du kan läsa mer på Ulum Dalskas hemsida Länk till annan webbplats..

Globalgrant.com

I Sverige finns många fonder och stiftelser som föreningar och privatpersoner kan söka stipendier ur. Globalgrant.com har en tjänst som hjälper dig att hitta olika fonder och stipendier inom många olika områden, bland annat kultur, som du själv sen kan söka. Globalgrant.com. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 februari 2024