Stöd, bidrag och stipendier

Här presenteras de bidrag, stöd och stipendier som kommunen erbjuder inom området kultur. Vill du nominera pristagare till kulturpriset och språkpriset Övdalsbyönn? Här kan du läsa hur du går till väga.

Varje år delar Älvdalens kommun ut ett kulturpris för att visa uppskattning, ge uppmuntran och stöd till utmärkta insatser inom kulturområdet.

Kulturpriset delas ut till en eller flera personer som verkar inom exempelvis

 • dans
 • film
 • folkbildning
 • forskning
 • hembygdsvård och hembygdsutveckling
 • konst
 • konsthantverk
 • kulturminnesvård
 • litteratur
 • musik
 • teater
 • annan betydande kulturell verksamhet.

Vem vill du se som kulturpristagare?

Du är varmt välkommen att lämna in ditt förslag på vem du vill ska få årets kulturpris. Håll utkik efter annonsering här på webben eller i lokala annonsblad när det är dags att lämna in förslaget. Det är sedan kommunstyrelsen som utser kulturpristagare utifrån de förslag som kommit in.

Vem kan få kulturpriset?

För att få ta emot kulturpriset måste personen eller personerna vara bosatta i eller ha anknytning till Älvdalens kommun.

Var lämnar jag in mitt förslag?

Du kan varje år lämna in din nominering från 1 februari till 31 mars. Skicka in ditt förslag via post eller e-post till Älvdalens kommun.

Tidigare pristagare

Här kan du läsa tidigare pristagare av kulturpriset.

Övdalsbyönn som betyder älvdalsbjörn är ett språkpris som delas ut en gång per år till den eller de som arbetar för att bevara det älvdalska språket. Priset består av 10 000 kronor och är finansierat av Coop Mitt.

Vem kan få språkpriset?

Du som arbetar aktivt med att bevara, främja och utveckla älvdalskan.

Alla kan nominera

Du kan själv nominera vem som du tycker ska få språkpriset. Håll utkik efter annonsering här på webben eller i lokala annonsblad när det är dags att lämna in förslaget.

Jury utser pristagaren

En jury bestående av representanter från Coop Mitt, Ulum Dalska och Älvdalens kommun utser pristagaren.

Syftet

Syftet med priset är att uppmärksamma, uppmuntra, belöna, stödja den som arbetar aktivt för att främja, utveckla och bevara det älvdalska språket till gagn för dess fortlevnad.

Det har också till syfte att visa på goda exempel där man genom ett praktiskt arbete medverkar till att älvdalskan förblir ett levande språk.

Bakgrund

Språkpriset Övdalsbyönn instiftades av Älvdalens kommun efter att Björn Rehnström, tidigare medarbetare på Mora Tidning i 37 år, fått kommunens Kulturpris 2006.

Björn vägrade att ta emot pengarna, men inte diplomet och äran, och önskade att de i stället skulle bli en grundplåt till ett speciellt pris som riktade sig till personer som gjort något särskilt för älvdalskan.

I enlighet med detta instiftade kommunen detta pris, som sedan dess delats ut varje år, med något undantag. Sedan 2011 har Coop Konsum och senare Coop Mitt finansierat priset.

Var lämnar jag in mitt förslag?

Du kan varje år lämna in din nominering från 1 februari till 31 mars. Skicka in ditt förslag via post eller e-post till Älvdalens kommun.

Tidigare pristagare

Här kan du läsa tidigare pristagare av Övdalsbyönn.

Musikskolans KOMPisar är en stödförening för den kommunala musikskolan. De delar varje år ut stipendier till elever i Musikskolan som flitigt deltar i Musikskolans verksamhet, som visar engagemang och som är ett föredöme för andra elever. Stipendiet kan inte sökas utan beslutas av Musikskolans KOMPisars styrelse. Mer information kan du läsa på Musikskolans KOMPisar hemsida. Länk till annan webbplats.

Det finns en mängd sökbara bidrag och stipendier. Här nedan ett urval av några organisationer som du kan ansöka om bidrag från.

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Du kan läsa mer på Allmänna arvsfondens hemsida. Länk till annan webbplats.

Kulturrådet

Kulturrådet har som en av sina viktigaste uppgifter att främja konst- och kulturverksamheter i hela landet. Du kan läsa mer på Kulturrådets hemsida Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en databas Länk till annan webbplats. där man kan se stipendier som finns i Sverige och i din kommun.

Språkstipendiet genom Ulum dalska och Älvdalens besparingsskog.

Föreningen Ulum Dalska och Älvdalens Besparingsskog har ett språkstipendium som kan sökas av elever i årskurs 3, 6 och 9. Du kan läsa mer på Ulum Dalskas hemsida Länk till annan webbplats..

Globalgrant.com

I Sverige finns många fonder och stiftelser som föreningar och privatpersoner kan söka stipendier ur. Globalgrant.com har en tjänst som hjälper dig att hitta olika fonder och stipendier inom många olika områden, bland annat kultur, som du själv sen kan söka. Globalgrant.com. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023