Avgifter och regler för förskola

Om ditt barn har fyllt ett år och är skrivet i Älvdalens kommun är det varmt välkommen till någon av våra förskolor. Du har rätt att ha ditt barn i förskola om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven.

Ditt barn får vara på förskolan den tid du arbetar och reser till och från arbetet. Förskolornas öppettider är 06:30–17:30 alla vardagar.

Ditt barn får börja förskolan när det fyllt ett år. Om ditt barn har någon form av fysisk eller psykisk funktionsvariation eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling kan barnet få en förskoleplats före ett års ålder.

På hösten det år barnet blir tre år och till fem års ålder har ditt barn rätt till 15 timmars allmän förskola i veckan, oavsett om du som vårdnadshavare jobbar/studerar eller är hemma. Du måste själv ansöka om allmän förskola. Den allmänna förskolan är gratis.

Det du betalar för barnomsorgen är beroende på hur mycket pengar familjen/hushållets gemensamma årsinkomst är före skatt. Med hushåll menas ensamstående, makar och sambo som är folkbokförda på samma adress. Därför är det viktigt att du talar om när familjens inkomst förändras. Vi har maxtaxa vilket innebär att det finns en övre gräns på hur mycket du behöver betala. Om du inte meddelar hushållets inkomst betalar du automatiskt maxtaxa.

Ändra inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här kostar det att ha ditt barn i förskola. Avgifterna gäller från 1 januari 2022 till 31 december 2022.

Antal barn

Kronor

Barn nummer 1

3 procent av inkomsten, max 1 572 kronor per månad

Barn nummer 2

2 procent av inkomsten, max 1048 kronor per månad

Barn nummer 3

1 procent av inkomsten, max 524 kronor per månad

Barn nummer 4

Ingen avgift

Under den allmänna förskolan från september till maj för redan inskrivna barn mellan 3 och 5 år betalar du 62,5 procent av avgiften.

Förskolan har normalt öppet vardagar klockan 06.30-17.30 och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 06.30-16.30
Möjlighet till barnomsorg på andra tider finns bara i begränsad omfattning efter en särskild prövning. Kontakta ansvarig på ditt barns förskola för mer information.

Ansök om barnomsorg utöver ordinarie öppettider , 165.3 kB.

Den vårdnadshavare som säger upp sitt barns barnomsorgsplats med sista vistelsedag under perioden juni–augusti befrias inte för betalningsansvar under sommarmånaderna om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg före den 15 september samma år.
Gäller från och med 2018 enligt beslut i KS 2018-01-09.

Om ditt barn är skrivet i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola eller familjedaghem om det finns särskilda skäl.

Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt. Det är då din hemkommun som betalar platsen och de båda kommunerna ska skriva ett avtal.

Vid byte mellan kommunala verksamheter ska du inte säga upp platsen om placeringen löper utan avbrott. Du ska ta kontakt med förskolechef eller rektor för förskolan.

Om ditt barn växelvis bor hos dig och den andra föräldern (ni har gemensam vårdnad) och ni båda har behov av barnomsorg behöver ni föräldrar ansöka om varsin plats. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten (före skatt) i respektive hushåll. Detta kan innebära två avgifter som avser samma barn. Den sammanlagda avgiften för ert gemensamma barn kommer inte att överstiga kommunens maxtaxa.

Ansökan om delad faktura för plats inom barnomsorg och skolbarnomsorg , 144.8 kB.

Om någon av er säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad och avgiften beräknas utifrån den vanliga taxan.

Under sommaren, tre till fyra veckor, samlar vi alla barn som är inskrivna på någon av våra förskolor och har behov av barnomsorg, på en av kommunens förskolor. Vilken förskola det blir meddelar vi i god tid.

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda plats i förskolan. Även om barnet ibland bor hos en förälder i en annan kommun, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Är du föräldraledig eller arbetssökande så har ditt barn möjlighet att gå på förskola 15 timmar per vecka.

Alla föräldrar har rätt till fem dagars barnsomsorg per år för så kallade enskilda angelägenheter. Det betyder att du kan lämna ditt barn på förskola under dessa fem dagar trots att du är ledig från till exempel ditt arbete. Dessa dagar får du ta ut i samråd med din förskola.

Alla förskolor har stängt två dagar per termin för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. Familjedaghem har stängt en dag per termin. Om du inte har möjlighet att ta hand om ditt barn under dessa dagar är vi skyldiga att ordna omsorg.

Senast uppdaterad: 17 mars 2022