Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Förskola

Vi har förskola och pedagogisk omsorg för barn mellan 1 och 5 år. Ditt barn kan få förskoleplats när du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven.