Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Grundskola

Skolans uppdrag är att alla ska uppmuntras till att skaffa och använda kunskaper och värden. Tillsammans med hemmet ska skolan se till att dina barn utvecklas till aktiva, kreativa, duktiga och ansvarskännande personer.