Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta beskriver hur det ser ut på fastigheten där du vill bygga nytt eller bygga till.

Kartan används som underlag till situationsplanen.Du behöver en nybyggnadskarta vid stora tillbyggnader eller nybyggnationer av till exempel bostadshus, fritidshus och industrier. Kartan visar bland annat

  • fastighetens mått och läge
  • tomtgränser
  • befintliga byggnader
  • planbestämmelser
  • höjdnivåer
  • angränsande vägar

Nybyggnadskartan är ritad i skala 1:500.

För vissa enkla åtgärder kan det räcka med ett utdrag ur baskartan. Baskartor kan du beställa hos kommunens kontaktcenter.

Vad kostar det?

En nybyggnadskarta kostade 3 200 kronor i maj 2020.

Det kan även tillkomma kostnad för utstakning.

Ett utdrag ur baskartan är kostnadsfritt för din egen fastighet i samband med att du söker bygglov.

Hur lång tid tar det?

Vi levererar en nybyggnadskarta normalt inom tio arbetsdagar. Ett utdrag ur baskartan får du inom två arbetsdagar. Under veckorna 28-31 kommer vi inte att kunna göra någon utsättning eller nybyggnadskarta.

Hur beställer jag?

Ett utdrag ur baskartan beställer du hos kontaktcenter.

Beställ nybyggnadskarta

Senast uppdaterad: 3 juni 2020