Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta beskriver hur det ser ut på fastigheten där du vill bygga nytt eller bygga till.

En nybyggnadskarta används som underlag till situationsplanen. Du behöver en nybyggnadskarta vid stora tillbyggnader eller nybyggnationer av till exempel bostadshus, fritidshus och industrier. Kartan visar bland annat

  • fastighetens mått och läge
  • tomtgränser
  • befintliga byggnader
  • planbestämmelser
  • höjdnivåer
  • angränsande vägar

Nybyggnadskartan är ritad i skala 1:500.

Inom planbelagt område krävs nybyggnadskarta. Är du osäker, kontakta bygglovshandläggare. För vissa enkla åtgärder kan det räcka med ett utdrag ur baskartan.

Vad kostar det?

En nybyggnadskarta kostar 4 800 kronor.

Det kan även tillkomma kostnad för utstakning.

Ett utdrag ur baskartan är däremot kostnadsfritt för din egen fastighet i samband med att du söker bygglov.

Hur lång tid tar det?

Tänk på att lämna in din beställning i god tid. Det tar två till fyra veckor för att få en nybyggnadskarta.

Ett utdrag ur baskartan får du inom två arbetsdagar.

Hur beställer jag?

Beställ nybyggnadskarta

Ett utdrag ur baskartan beställer du hos kontaktcenter.

Senast uppdaterad: 27 april 2022