Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Utstakning och lägeskontroll

När du ska bygga nytt eller bygga till är det viktigt att byggnaden hamnar på rätt plats. För att ta reda på det kan du behöva göra en utsättning eller lägeskontroll.

Om byggnadens placering eller höjdläge blir fel kan det kosta mycket att rätta till i efterhand.

Lägeskontroll

För att se om byggnaden verkligen hamnat på rätt plats görs en lägeskontroll. Då kontrollerar vi om byggnadens storlek, mått, form och läge i både plan och höjd stämmer överens med ditt bygglov.

När i processen?

Lägeskontrollen kan göras av samhällsenheten eller en konsult med mätteknisk kompetens.

Beställning av mättjänster

Samhällsenheten kan hjälpa dig med både utsättning och lägeskontroll samt andra mättjänster. Det kan till exempel vara inmätningar, projekteringsmätningar, volymberäkningar och avvägningar.

Hör av dig till kontaktcenter för mer information och beställning av våra tjänster.

Vad kostar det?

Vi tar ut en avgift för utsättning och lägeskontroll enligt kommunens taxa.

Senast uppdaterad: 22 mars 2019