Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som ligger och nyligen har legat ute på samråd.

Här hittar du detaljplaner som ligger och nyligen har legat ute för granskning.

Inga detaljplaner ute på granskning för tillfället.

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Här hittar du detaljplaner som antagits av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som ännu inte vunnit laga kraft.


2021

Detaljplan för Camping- och stugområde, Idre Fjäll

Detaljplan för Hjelmbacken, Idre Fjäll


Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla under de senaste två åren.

2021

Ingen detaljplan har vunnit laga kraft detta år.

2019

Detaljplan för del av Floåsen 23:7, Norr om Lövåsgården (2019-07-26)
Plankarta
Illustrationskarta
Planbeskrivning

Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Copernicus (2019-07-18)
Plankarta
Illustrationskarta
Planbeskrivning

Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Neptunus (2019-07-18)
Plankarta
Illustrationskarta
Planbeskrivning

Centrumutveckling

Centrumutvecklingsplan Idre Samråd avslutat 2020-09-04

Översiktsplan

Vid kommunfullmäktige 2019-03-04 antogs ett förslag till ny Översiktsplan för Älvdalens kommun.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021