Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.


Här hittar du detaljplaner som antagits av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som ännu inte vunnit laga kraft.

 

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

2020

2019

Detaljplan för del av Floåsen 23:7, Norr om Lövåsgården (2019-07-26)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationskarta Norr om Lövåsgården.pdf 82.5 kB 2019-12-16 14.57
Planbeskrivning Norr om Lövåsgården.pdf 657.9 kB 2019-12-16 14.57
Plankarta Norr om Lövåsgården.pdf 182.5 kB 2019-12-16 14.57

Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Copernicus (2019-07-18)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Copernicus Illustration - Laga kraft.pdf 656 kB 2019-12-16 14.55
Copernicus Planbeskrivning - Laga kraft.pdf 757.7 kB 2019-12-16 14.55
Copernicus Plankarta - Laga kraft.pdf 698.5 kB 2019-12-16 14.55

Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Neptunus (2019-07-18)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Neptunus Illustration - Laga kraft.pdf 222.9 kB 2019-12-16 14.50
Neptunus Planbeskrivning - Laga kraft.pdf 929.8 kB 2019-12-16 14.50
Neptunus Plankarta - Laga kraft.pdf 335.1 kB 2019-12-16 14.50

Centrumutveckling

Centrumutvecklingsplan Idre Samråd avslutat 2020-09-04

Översiktsplan

Vid kommunfullmäktige 2019-03-04 antogs ett förslag till ny Översiktsplan för Älvdalens kommun.

Senast uppdaterad: 4 november 2020