Information om coronaviruset
Pandemin är inte över trots lättnader i restriktionerna.

Kommunfakta

Här hittar du information, fakta och statistik om Älvdalens kommun samt prognoser för framtiden.