Samisk förvaltningskommun

Älvdalens kommun är ett samiskt förvaltningsområde. Det betyder att du som är same har särskilda rättigheter i vår kommun, förutom de rättigheter som gäller för alla de fem nationella minoriteterna i hela landet.

Vy över Grövelsjöfjällen en vacker och ljus sommarkväll

Älvdalens kommun är sedan 1 januari 2010 samisk förvaltningskommun

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk /Minoritetslagen, ställer särskilda krav på de kommunerna som ingår i förvaltningsområde.

I förvaltningsområdena är kommunerna bland annat skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg för minoriteten som har särskilda rättigheter. De personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten med kommuner och andra myndigheter har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.

Den 1 januari 2019 trädde revideringar av lagen i kraft. Den ger samtliga nationella minoriteter utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt. Från samma datum blev också kommuner och regioner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Sverige har fem nationella minoriteter med sina respektive minoritetsspråk:

  • samer som även är ett urfolk
  • sverigefinnar
  • tornedalingar
  • romer
  • judar.

Från den 1 mars 2024 gäller konsultationslagen i kommuner. Det innebär att samråd med samer ska ske på ett särskilt sätt, se §§ 9-12 i Lag (2022:66).

Konsultationslagen är en skärpt lag om inflytande med samer som berör Älvdalens kommun och förvaltningarnas arbete från och med mars 2024.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2023