Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Hur kan jag vara med och påverka?

I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare. Du som bor i Älvdalens kommun kan vara med och påverka hur kommunen ska vara, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen vart fjärde år. Här ser du andra sätt att påverka och vara delaktig i din kommuns utveckling.