Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Politik och demokrati

Som medborgare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad de politiska nämnderna bestämmer. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter, felanmälningar och förslag.