Demens

För dig med demenssjukdom finns dagverksamhet där du kan delta i aktiviteter och få gemenskap i mindre grupper. Du kan ansöka om dagverksamhet hos våra biståndshandläggare.

I Älvdalens kommun finns dagverksamhet för dig med demens eller demensliknande sjukdom och som bor kvar hemma. Verksamheten jobbar utifrån individuella behov och önskemål. Dagarna planeras utifrån varje individs genomförandeplan.

För att vistas på kommunens dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut. Du ansöker hos Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Demensboende

Demensboende är ett särskilt boende för dig med demens eller demensliknande sjukdom och som inte längre kan bo kvar hemma. Mer information om kommunens demensboende hittar du på demensboende

För dig som är anhörig

Senast uppdaterad: 26 februari 2021