Arbetslöshet

Du som står utanför arbetsmarknaden kan få hjälp av kommunen för att komma ut i arbetslivet eller börja studera.

Du kan söka lediga tjänster eller anmäla ditt intresse för att jobba som timvikarie i Älvdalens kommun.

På arbetsförmedlingen och platsbanken hittar du lediga jobb.

När du läser på högskola har du i regel rätt till studiemedel. Studiemedel är bidrag och lån för studier. Myndigheten som administrerar studiemedel heter Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

På csn.se kan du ansöka om studiemedel samt läsa mer om vad som gäller för dina studier.

Mora vuxenutbildning har utbildningar utifrån dina behov och förutsättningar. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel utbildning.

Om du inte kan försörja dig själv och din familj finns en möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Ekonomiskt bistånd kallades tidigare för försörjningsstöd eller socialbidrag.

Kommunens enheten för arbete och integration erbjuder ett antal insatser för dig som inte har någon sysselsättning och som är mellan 16-64 år.

Senast uppdaterad: 18 januari 2024