Stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till stöd enligt socialtjänstlagen, SoL.

Vem kan söka insatser enligt SoL?

Du som

 • har en funktionsvariation
 • behöver hjälp för att få en skälig levnadsnivå
 • inte omfattas av LSS

kan få stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Olika stödinsatser enligt SoL

Att ha boendestöd handlar om att få den hjälp du behöver för att du själv ska kunna utföra dina dagliga sysslor, och klara av ett så självständigt liv som möjligt.

Genom boendestödet kan du få

 • stöd till att utföra praktiska arbetsuppgifter i din vardag
 • hjälp att bryta eventuell isolering och ensamhet
 • motivation och uppmuntran till att förändra negativa mönster som försvårar livet
 • hjälp att skapa rutiner och struktur i vardagen.

För att du ska kunna bo kvar hemma så länge du önskar kan du få hjälp av hemtjänst. Hemtjänsten kan hjälpa dig med din personliga omvårdnad och andra praktiska sysslor som du inte längre klarar av i det egna boendet. Du kan till exempel få hjälp med att

 • tvätta dig och duscha
 • klä på och av dig
 • städa och tvätta
 • handla

Det finns också en så kallad nattpatrull som kan komma hem till dig om du behöver hjälp och tillsyn på natten.

Korttidsboende kan vara ett bra alternativ för dig

 • om du varit på sjukhus och behöver rehabilitering en tid innan du klarar dig själv hemma
 • för att du ska kunna bo kvar hemma större delen av tiden men ibland behöver rehabilitering och vila
 • om den närstående som vårdar dig i hemmet behöver avlastning
 • om du väntar på plats på ett permanent äldreboende, men det inte finns plats ännu
 • om du är i akut behov av äldreboende
 • för vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård.

På korttidsboendet finns personal dygnet runt.

Om du har svårt att ta dig fram på egen hand kan du få hjälp av en ledsagare. Ledsagaren kan till exempel följa dig

 • till och från sjuk- och tandläkarbesök
 • att besöka vänner och bekanta
 • till och från fritids­aktiviteter
 • ut och promenera.

Du kan få hjälp av ledsagning ett antal timmar varje månad.

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få bo i ett särskilt boende. Det finns olika inriktningar på särskilt boende. Äldreboende, demensboende eller korttidsplats är andra vanliga benämningar.

På särskilt boende finns omvårdnadspersonal dygnet runt samt sjuksköterskor som är ansvariga för din hälso- och sjukvård.

Om du är orolig för att du till exempel ska ramla eller bli akut sjuk när du är hemma kan du få ett trygghetslarm.

Ett trygghetslarm är till för att du ska känna dig tryggare. Det kan vara bra om du till exempel ramlar, blir akut sjuk eller drabbas andra oförutsedda situationer i ditt hem. När du larmar får du kontakt med larmcentralen som tar emot ditt samtal utan att du behöver lyfta luren. Larmcentralen kontaktar då hemtjänsten som kommer och hjälper dig.

Så ansöker du om stöd

Du ansöker om stöd och insatser hos vår biståndshandläggare som utreder och beslutar om vilket stöd du kan få.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022