Ge stöd och hjälp– bli kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem

Du behövs och att ge stöd och hjälp kan göra stor skillnad. Vill du hjälpa barn, ungdomar och vuxna som behöver ett stöd i vardagen så kan du bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Har du och din familj tid, engagemang och trygghet för fler barn och unga i familjen kan ni bli ett familjehem eller jourhem.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

En kontaktperson är en vuxen som under en del av sin fritid fungerar som en medmänniska, ett stöd i vardagen eller en vän att umgås med. Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation. Familjer, ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med eller utan missbruksproblem kan behöva en kontaktperson.

Uppdraget som kontaktperson styrs av barnets eller den vuxnes behov och kan se väldigt olika ut. Det kan till exempel handla om att lyssna och vara tillgänglig, vara en förebild eller finnas till och stötta i vardagen. Du som kontaktperson träffar barnet eller den vuxne på din fritid, vanligtvis någon gång i veckan eller mer. Ni kan ta en promenad, fika tillsammans, gå på bio, hjälpas åt med skolarbete eller göra någon annan aktivitet. Det viktiga i kontakten mellan er är  ömsesidigt förtroende och att du som kontaktperson möter barnet eller den vuxne och deras livssituation med respekt.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj är ditt och din familjs uppdrag att ge stöd och avlastning till ett eller flera barn eller ungdomar. Det kan innebära att barnet får komma till ert hem till exempel en helg i månaden.  Det viktigaste är att ni som kontaktfamilj erbjuder barnet en trygg och stabil miljö, men också att ni har tid för att lyssna, finnas till och visa barnet att just det är viktigt. Som kontaktfamilj kommer ni också att vara ett stöd för barnets föräldrar. 

Det ställs inga krav på att du ska ha en speciell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson eller kontaktfamilj. Som kontaktperson ska du finnas som en trygghet och ett stöd som "vanlig medmänniska", och du behöver inte ha någon särskild yrkeskompetens men du ska ha tid, intresse och engagemang över för andra människor. För att veta om vi ska inleda ett samarbete, utreds blivande kontaktpersoner/kontaktfamiljer.

Uppdraget pågår så länge barnet eller den vuxne har behov av dig som kontaktperson. Det kan röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialsekreteraren som beslutar om uppdraget ska avslutas, men du kan även själv ta initiativ till det om du behöver.

Ja, du har rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen är för de utlägg du har som kontaktperson, den andra delen är ett fast arvode.

Ersättningen får du från kommunen enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Som kontaktpersonen har du också rätt till handledning av ansvarig socialsekreterare.

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Om du vill göra en ansökan om att bli kontaktperson eller kontaktfamilj, eller om du vill veta mera om vad det innebär är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter så hjälper de dig vidare.

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem öppnar ni ert hem för ett barn eller en ungdom som ska leva tillsammans med er. Barnet kan stanna några månader, något år eller bo kvar till det blivit vuxet. Som familjehem har ni en viktig roll att fylla i barnets vardag och det är viktigt att ni känner att ni har engagemang, tid och ork att utveckla nya relationer.

Att vara familjehem är att vara en extra förälder eller syskon till någon annans barn eller ungdom. Precis som alla föräldrar är det ni som står för den dagliga omvårdnaden och ni kommer att vara barnets trygghet. Det unika med att vara familjehemsförälder är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten.

Du och din familj behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem. Det viktiga är att ni lever ett ordnat liv och kan erbjuda en trygg, varm och strukturerad miljö. Framförallt är det viktigt att hela familjen känner att det finns både tid och känslomässigt utrymme för ett barn till i familjen.

Du som är anhörig eller närstående till ett barn som behöver placeras i familjehem kan ansöka om att bli familjehem. Socialsekreterarna gör en utredning även då och de utgår alltid ifrån barnets bästa.

Hela familjen berörs av att vara familjehem och därför ingår även samtal med de egna barnen i samband med utredning. Det är viktigt att hela familjen är positivt inställda till att vara familjehem. Dessutom brukar man som regel undvika att placera barn i en familj där de egna barnen är i ungefär samma ålder, för att undvika eventuella upplevelser av en konkurrenssituation.

För att bli ett familjehem anmäler du först din familjs intresse till en socialsekreterare inom barn och ungdom på kommunen. Kommunen har ansvar över ett placerat barn och gör därför alltid en utredning av din familj. Utredningen sker i form av intervjuer med familjen, hembesök, samt kontroll i register som till exempel polisens brottsregister. Utredningen är av stort värde när kommunen senare ska bedöma vilket barn eller vilken ungdom som skulle passa i just den enskilda familjen.

Som familjehem har ni rätt till ett avtal som reglerar placeringen vad gäller

  • ekonomisk ersättning
  • försäkringar
  • uppsägning med mera.

Gör din intresseanälan här Länk till annan webbplats.

Som familjehem ingår ni i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare. De ger er stöd och handledning och ni kan kontakta dem om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Som familjehem erbjuds du även att delta i studiecirklar och utbildningsdagar.

Vill du och din familj bli ett familjehem?

Om du vill göra en ansökan om att bli familjehem eller om du vill veta mera om vad det innebär är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024