Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Hälso- och sjukvård

Vår kommunala hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel. Övrig hälso- och sjukvård ansvarar Region Dalarna för.