Ansvarsfördelning Älvdalens kommun och Region Dalarna

Kommunen har ansvar för hemsjukvården upp till sjuksköterskenivå, det vill säga den hälso- och sjukvård som utförs i hemmet hos patienter som beviljats hemsjukvård. Region Dalarna ansvarar för vårdcentraler, lasarett och övrig sjukvård inom Dalarnas län.

Kommunen ansvarar för

  • hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut hemma hos patienter inskrivna i hemsjukvården
  • planerade och mer tillfälliga hembesök hos patienter på uppdrag av främst vårdcentralen
  • rehabilitering i hemmet
  • anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
  • ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet.

Region Dalarna ansvarar för

  • läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården/hemsjukvården
  • all sjukvård för dig som inte är inskriven i hemsjukvården
  • tandvård.
Senast uppdaterad: 14 januari 2021