Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Ansvarsfördelning Älvdalens kommun och Region Dalarna

Kommunen har ansvar för hemsjukvården upp till sjuksköterskenivå, det vill säga den hälso- och sjukvård som utförs i hemmet hos patienter som beviljats hemsjukvård. Region Dalarna ansvarar för vårdcentraler, lasarett och övrig sjukvård inom Dalarnas län.

Kommunen ansvarar för

  • hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut hemma hos patienter inskrivna i hemsjukvården
  • planerade och mer tillfälliga hembesök hos patienter på uppdrag av främst vårdcentralen
  • rehabilitering i hemmet
  • anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanspassning
  • ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet.

Region Dalarna ansvarar för

  • läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården/hemsjukvården
  • all sjukvård för dig som inte är inskriven i hemsjukvården
  • tandvård.
Senast uppdaterad: 18 mars 2019