Hemlös

Det kan vara svårt för personer som saknar till exempel arbete, vänner, familj eller kontaktnät att lyckas hitta boende eller ta sig in på bostadsmarknaden. Personer kan bli hemlösa olika sätt och den individuella situationen kan se väldigt olika ut.

Älvdalens kommun har ett ansvar för att du som är folkbokförd eller har din dygnsvila i kommunen får det stöd och den hjälp som du behöver. Det finns inga bestämmelser i Socialtjänstlagen som ger bostadslösa en allmän rätt till att få en bostad av socialtjänsten. Däremot kan socialtjänsten i särskilda fall vara skyldig att tillhandahålla en bostad som bistånd. Är du eller någon du känner hemlös, ta kontakt med en socialsekreterare så försöker vi hjälpa till.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022