Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Föreningar

I Älvdalens kommun finns det många olika föreningar och aktiviteter att välja bland. Varje dag träffas barn, ungdomar och vuxna inom föreningslivet. Föreningar är en viktig mötesplats som skapar samhörighet, rörelse och glädje.