Sommarlovsaktiviteter

Vill er förening och/eller organisation arrangera sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år? Här kan ni anmäla era aktiviteter.

Glada barn och unga som har sommarlovsaktiviteter

Älvdalens kommuns vill kunna erbjuda många olika aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Till detta behöver vi er förenings eller er organisations hjälp. För att ni ska kunna ha aktiviteter som är gratis för barnen kan ni få viss ersättning från kommunen.

Anmäl sommarlovsaktiviteter

Vi sammanställer alla aktiviteter tillsammans med er förenings namn i ett sommarlovsprogram. Programmet lägger vi sedan ut på

  • alla våra skolor
  • kommunens webbsida
  • sociala medier
  • anslagstavlor
  • lokala annonstidningar.

Regler för anmälan och redovisning

Anmälan

  • Ni som anmäler aktiviteter behöver vara en förening eller en organisation.
  • Aktiviteterna ska var för barn och unga i åldrarna 6–15 år.
  • Anmälan ska ha kommit in till kommunen senast 12 maj 2019.

Redovisning

  • Aktiviteterna redovisas efter det att aktiviteterna har genomförts men senast 30 september 2019.
  • Ni ska redovisa antal pojkar, flickor eller annan könstillhörighet i åldersgrupperna 6–8 år, 9–12 år och 13–15 år som deltagit i aktiviteterna.

Vilka som får ersättning och hur mycket beror till stor del på hur många som anmäler aktiviteter. Vi skickar ett mejl till den e-postadress ni anger vid anmälan för mer information om ersättningen.

Syfte och målsättning med bidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela pengar till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2019 för barn i åldrarna 6–15 år.

Senast uppdaterad: 18 april 2019