Protokoll, kallelser, kungörelser och tillkännagivanden

Kommunens nämnder och utskott har möten regelbundet under hela året. När protokollet är justerat publiceras det här. Här finns även övriga kungörelser och tillkännagivanden publicerade.

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) kan delar av protokollen maskas för att skydda personuppgifter. Personuppgifterna skyddas endast för publicering men det innebär inte att uppgifterna inte är offentliga. Har du frågor eller vill se äldre dagordningar eller protokoll är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad: 22 april 2024