Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Ansök eller säg upp förskoleplats

Behöver ditt barn förskoleplats ansöker du om det fyra månader före önskat startdatum. Kom ihåg att räkna med inskolning. Vill du säga upp din förskoleplats är uppsägningstiden två månader.

Du kan ansöka om förskoleplats eller familjedaghem tidigast 12 månader innan ditt barn behöver plats. Vi garanterar en förskoleplats inom fyra månader efter att du har lämntat in din ansökan. Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor från och med placeringsdatumet.

Ansök om förskoleplatslänk till annan webbplats

Om ditt barn har någon form av fysisk eller psykisk funktionsvariation eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling kan barnet få plats innan det fyllt ett år. Då behöver du komplettera din ansökan.

Komplettering till ordinarie ansökan för barn som behöver särskilt stöd

Om ditt barn saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet kan du inte ansöka via webben. Istället kan du kontakta vår handläggare för mer information.

Susanne Enochsson, handläggare

Om ditt barn är folkbokfört i en annan kommun än Älvdalens kommun ska du ansöka om förskoleplats hos oss här

Ansökan om barnomsorg för barn folkbokfört utanför Älvdalens kommun

Det gäller inte dig som kommer att flytta till Älvdalens kommun. Du ska ansöka om fritidsplats precis som vanligt.

Du som är folkbokförd i Älvdalens kommun och vill att ditt barn får plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritids i annan kommun kan ansöka om plats här

Ansökan om barnomsorg i annan kommun

Behöver du inte förskoleplatsen längre säger du upp den genom att använda vår e-tjänst.

Säg upp förskoleplatslänk till annan webbplats

Uppsägningstiden för en förskoleplats är två månader. Under den tiden betalar du för platsen som vanligt.

Om du säger upp platsen under sommaren kommer ditt barn inte att ha någon plats till hösten. Om du sedan vill ha en placering måste du ansöka om en ny plats och ditt barn ställs då i kö.

Senast uppdaterad: 9 maj 2019