Sammanträdesplan 2024

I sammanträdesplanen hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

 

Mötesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
6 februari

4 mars

12 mars

29 april

9 april


21 maj

10 juni


30 september

10 september


29 oktober

18 november


16 december

3 december

Mötesdatum för Allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet och Vård- och omsorgsutskottet

Allmänna utskottet

Vård- och omsorgsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet

16 januari

17 januari

18 januari

20 februari

21 februari

22 februari

19 mars

20 mars

21 mars

30 april

23 april

25 april

4 juni

1 9 juni

20 augusti

21 augusti

22 augusti

8 oktober

9 oktober

10 oktober

12 november

13 november

14 november


11 decemberMötesdatum för Brottsförebyggande rådet, Samiskt samråd, Samverkansråd för pensionärer och funktionshindrade, Samverkansråd för ungdomar och Älvdalsdelegationen

Brottsförebyggande rådet

Samiskt samråd

Samverkansrådet för pensionärer och funktionshindrade

Samverkansrådet för ungdomar

Älvdalsdelegationen

13 februari

23 februari

1 februari

1 februari


14 mars


16 maj

22 maj

23 maj

23 maj
30 aug
19 september


5 september

5 september29 november

21 november

21 november


12 december


Mötesdatum för Gemensamma servicenämnden lön, Myndighetsnämnden och Revisionen

Gemensamma servicenämnden lön

Myndighetsnämnden

Revisionen


24 januari

15 mars

13 mars10 april


31 maj

14 maj18 juni28 augusti


27 september
2 oktober8 november


6 december

11 decemberSenast uppdaterad: 4 april 2024