Sammanträdesplan 2022

I sammanträdesplanen hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.


Mötesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen


11 januari


15 februari

7 mars

15 mars


12 april

2 maj

17 maj

7 juni

21 juni

26 september

13 september


25 oktober

7 november

8 november

19 december

6 december

Mötesdatum för Allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet och Vård- och omsorgsutskottet

Allmänna utskottet

Vård- och omsorgsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet

24 januari (OBS! nytt datum)

26 januari

27 januari

22 februari

23 februari

24 februari

22 mars

23 mars

24 mars

25 april (OBS! nytt datum)

27 april

28 april

31 maj
1 juni

2 juni

23 augusti

24 augusti

25 augusti

4 oktober

5 oktober

6 oktober

22 november

23 november

24 november


Mötesdatum för Brottsförebyggande rådet, Samiskt samråd, Samverkansråd för pensionärer och funktionshindrade, Samverkansråd för ungdomar och Älvdalsdelegationen

Brottsförebyggande rådet

Samiskt samråd

Samverkansrådet för pensionärer och funktionshindrade

Samverkansrådet för ungdomar

Älvdalsdelegationen

10 februari


3 februari

3 februari11 mars


21 april

21 april


12 maj


3 juni

26 aug
8 september


22 september
(Framflyttat från 15 september.)

22 september
(Framflyttat från 15 september)
17 november

17 november2 dec

Mötesdatum för Gemensamma servicenämnden lön, Myndighetsnämnden och Revisionen

Gemensamma servicenämnden lön

Myndighetsnämnden

Revisionen


28 januari25 februari


18 mars

25 mars29 april

10 juni

3 juni26 augusti


30 september
7 oktober25 november


2 december
Senast uppdaterad: 10 augusti 2022